Strategický plán

01. 01. 2012
V květnu 2013 byl managementem organizace projednán a ředitelem schválen nový Strategický plán organizace na období 2013-2017. Tento strategický plán je v historii organizace VH, p.s.s. již třetím v řadě.

Plán se připravoval v průběhu roku 2012 především formou otevřených workshopů, kterých se mohli účastnit všichni pracovníci organizace. Zapojením širšího počtu pracovníků se otevřela vždy velmi cenná diskuse, díky níž měli možnost všichni pracovníci sdílet společné myšlenky a tím se podpořila i týmovost pracovníků organizace napříč pracovními pozicemi. V neposlední řadě mají všichni pracovníci organizace možnost aktivně se podílet na plánování budoucnosti organizace.

Tím, že se pracovníci na procesu plánování podílí a vkládají do něj své představy, mohou pak v praxi vše snadněji realizovat.
top