Vyšší Hrádek, p.s.s.

Příspěvková organizace

Vyšší Hrádek, p.s.s.

Příspěvková organizace

Zřizovatel:

Cestu buď najdu, nebo udělám!

Vyšší Hrádek, p.s.s. je příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje v současnosti pobytové sociální služby v běžných, zřizovatelem zakoupených či pronajatých, domácnostech a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.
Posláním je ptát se, naslouchat, motivovat, měnit a zkvalitňovat. Sdílíme své zkušenosti a ukazujeme, že naše cesta je možná. Měníme zaběhnuté stereotypy nejen v poskytování sociálních služeb, ale i v pohledu veřejnosti na lidi s postižením.

Naše objekty

top