Děkujeme

ruce-srdce-1.jpg

Děkujeme všem, kteří nás podpořili či stále podporují na naší cestě. Vzhledem k tomu, že chceme začlenit naše uživatele do všedního života, motivovat je, přinášet inspiraci a podílet se na jejich rozvoji, oslovujeme lidi, kterým není jejich osud lhostejný. Dary velmi pomáhají všem uživatelům a svým příspěvkem umožňujete zkvalitnit život hlavně těm, jejichž finanční situace jim nedovoluje účastnit se pořádaných aktivit. Všem stávajícím i budoucím dárcům patří velký dík.

Kontaktní osoba

Sociální pracovnice DPZP VH, p.s.s. + koordinátorka zaměstnávání DS VH, p.s.s., zástupce vedoucí služby DPZP
Petra Živná, DiS.
top