Naše úspěchy

Transformace

Historie i vývoj ústavů sociální péče jsou různé. Jedno však mají všechny ústavy společné. V současné společnosti zaměřené na svobodu a dodržování práv všech lidí je jejich – ač v mnoha případech na první pohled kvalitní – činnost přežitkem. Něčím, co jakoby zaspalo přirozený chod věcí, rozvoj myšlení a způsobu života.

Právě proto se Vyšší Hrádek, p.s.s. vydal už v roce 2006 cestou transformace. Co to znamená? To, že se nespokojujeme se současným stavem v sociální oblasti, razíme vlastní cestu a hledáme nové a nové možnosti, jak ukázat lidem s mentálním postižením (a nejen jim), že mohou žít stejně jako kdokoli jiný, stejně jako my.

Naše úspěchy

  • V roce 2014 jsme zcela zrušili ústav sociálních služeb.

  • Jsme jedním z 32 poskytovatelů sociálních služeb v ČR, kteří se zapojili do projektu MPSV ČR „Podpora transformace sociálních služeb“.
  • ​Vytvoření služby Denní stacionář Vyššího Hrádku s kapacitou pro 15 uživatelů.
  • Realizace projektu Chráněné bydlení financovaného prostřednictvím ROP NUTS II Střední Čechy – rozšíření sociální služby Chráněné bydlení Vyššího Hrádku, p.s.s. pro 32 uživatelů.

  • Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením VH, p.s.s. z 90 na 58 lidí.
  • Zajištění zaměstnání pro 25 uživatelů námi poskytovaných služeb. V tomto však neustále pokračujeme a snažíme se pomoci najít práci i dalším lidem, kterým poskytujeme sociální služby.
  • Spolupráce s o.s. QUIP na projektu „Zvýšení kvality života jednotlivců jako cíl transformace ústavní péče“ (projekt byl úspěšně ukončen na začátku roku 2011).

  • Spolupráce s o.s. RYTMUS na projektu „Podpora pracovního uplatnění“ (projekt skončil v listopadu roku 2011).

top