Podání stížnosti/podnětu

Každá ze sociálních služeb Vyššího Hrádku, p.s.s. má zpracovaný podrobný postup pro vyřizování stížností v podobě Pokynu vedoucí/ho dané sociální služby. Tento dokument je v případně zájmu k nahlédnutí v kterémkoli místě poskytování dané sociální služby. Každá podaná stížnost je řádně prošetřena a je podkladem pro zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb či fungování organizace VH, p.s.s.

Podání stížnosti

Jakoukoli stížnost či podnět lze vždy podat i anonymně. Pokud není stížnost (podnět) podána anonymně, doporučujeme uvést Vaše telefonní číslo či e-mailovou adresu. Zrychlí se tak informování o vyřízení Vaší stížnosti (podnětu). Je-li stížnost podána anonymně, s výsledkem řešení této stížnosti jsou prokazatelně seznámeni pracovníci managementu organizace a/nebo konkrétní služby, případně uživatelé konkrétní služby.
 

Stížnosti (připomínky, návrhy a podněty) lze podávat:

 • Písemně: dopisem nebo na vytištěném formuláři (ke stažení níže) na konkrétní adresu – viz kontakty.
 • Telefonicky: na konkrétním telefonním čísle – viz kontakty.
 • Elektronickou poštou: e-mailem zaslaným na konkrétní adresu – viz kontakty vpravo, nejlépe pomocí vyplněného formuláře (ke stažení níže) a jeho odesláním formou přiloženého souboru k e-mailu, případně prostým e-mailem obsahujícím podstatné a potřebné informace.
 • Osobně: můžete si domluvit schůzku se zástupcem organizace a přednést svoji stížnost/podnět osobně, případně ji zde předat v písemné podobě. Schůzku si lze sjednat na konkrétním telefonním čísle nebo na e-mailové adrese – viz kontakty.

Co by měla stížnost (podnět) obsahovat

Pokud není stížnost/podnět anonymní, uveďte jméno, příjmení, telefon; u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jejím jménem jednat a všechny podstatné informace k danému problému.

Délka šetření a vyřízení stížnosti (podnětu)

 • vždy záleží na okolnostech a složitosti případu,

 • nejpozději do 30ti kalendářních dnů bude stížnost vyřízena nebo budete informováni o postupu jejího řešení.

Formulář ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
09. 12. 2022 Formulář .doc 22 kB Stáhnout

Odvolací orgány

Stížnost na poskytované sociální služby lze podat také na:

 • Vyšší Hrádek, p.s.s., V Bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Ing. Iveta Blažková, pověřená řízením organizace; email: info@vyssihradek.cz, tel.: 326 902 287
 • Krajský úřad Středočeského kraje – odbor sociálních věcí, Zborovská 10, 155 00 Praha,
  e-mail: fryc@kr-stredocesky.cz, tel. 257 280 545
 • MDAC – Liga lidských práv, Bratislavská 31, 602 00 Brno, www.llp.cz, brno@llp.cz, tel. 545 542 888
 • Veřejný ochránce práv (ombudsman) – Údolní 39, 602 00 Brno, www.ochrance.cz, podatelna@ochrance.cz, tel. 542 542 888
 • Evropský soud pro lidská práva – 67075, Strasbourg-Cedex, France, www.echr.coe.int
 • Výbor pro lidská práva OSN – 1211 Geneva 10, Switzerland, www2.ohchr.org
  
 
top