Chráněné bydlení

Poslání služby

Chráněné bydlení Vyššího Hrádku, p.s.s., je pobytová sociální služba určená lidem s mentálním postižením, kteří chtějí žít v normálních bytech s dalšími dvěmi až třemi spolubydlícími.
Asistenti lidem pomáhají se zvládáním běžného života: se staráním se o domácnost a sebe sama, s hospodařením s penězi, s jednáním na úřadech, se zvládáním soužití v domácnosti, s hledáním práce atp. 
Snahou pracovníků služby je podporovat člověka, který službu využívá, v rozvíjení vlastních schopností a dovedností a pomáhat mu jen v takových situacích a při takových činnostech, které bez pomoci zvládnout nedokáže. Umožňujeme člověku objevovat možnosti a formy co nejnezávislejšího života.
Každému člověku se snažíme poskytovat takovou podporu, kterou právě on potřebuje. Službu poskytujeme tak, aby lidé v ní mohli žít pokud možno co nejvíce dle svých představ, přání a rozhodnutí i podle toho, co je společností považováno za normální a běžné – pracovat, navazovat vztahy, mít své přátele, aktivně prožívat volný čas atd.

Kde službu poskytujeme

Chráněné bydlení poskytujeme v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a v Čelákovicích v běžné městské zástavbě v rodinných nebo bytových domech. Do bytů za obyvateli – uživateli služby – dochází asistent na takovou dobu, po kterou potřebují jeho pomoc. V některých bytech je asistent přítomen jen několik hodin denně, v jiných jsou asistenti 24 hodin denně.

Informace pro žadatele

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
07. 06. 2024 Žádost o službu CHB VH, p.s.s. .pdf 814 kB Stáhnout
07. 06. 2024 Lékařský posudek .pdf 808 kB Stáhnout
07. 06. 2024 Úhrada za 1 den poskytování sociální služby CHB VH, p.s.s. .pdf 385 kB Stáhnout
07. 06. 2024 Pravidla služby .pdf 499 kB Stáhnout

Kontakty

Vedoucí služby DPZP, CHB, DS, VH, p.s.s. + zástupce ředitele
Mgr. Simona Pulkrábková
Sociální pracovnice CHB a DS VH, p.s.s.
Mgr. Lucie Kolářová
top