Informační memorandum

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou, a proto jsme v našem zařízení zavedli řadu opatření, která mají zabránit neoprávněnému přístupu či případnému zneužití osobních údajů. V níže uvedeném textu je uveden způsob shromažďování, použití a zpracování osobních údajů fyzických osob v zařízení Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb.
O zájemcích o službu, klientech, opatrovnících popř. rodinných příslušnících shromažďujeme např. tyto informace: jméno a příjmení, věk, kontaktní údaje, údaje o vzdělání a praxi, informace finanční povahy např: výše invalidních důchodů, PnP, PnD, depozitní účty. Shromažďujeme dokumenty zdravotní, v rámci poskytované služby. Osobní údaje o opatrovnících a rodinných příslušnících shromažďujeme pouze v rozsahu potřebném pro vzájemný kontakt. Tyto osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytnutí služby co nejvhodnější pro vás.

Shromažďujeme tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení, titul

 • věk/datum narození

 • pohlaví

 • rodné číslo

 • číslo OP

 • evropský průkaz zdravotního pojištění

 • průkaz TP,ZTP, ZTP/P

 • parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně pojištěnou

 • druh a výši důchodu

 • výši příjmů

 • rodinný stav

 • kontaktní údaje

 • vzdělání

 • dosavadní praxe

 • národnost / státní příslušnost / místo narození

 • informace o vašich zájmech a potřebách

 • doplňující informace, které nám sdělíte

 • doplňující informace, které nám o vás sdělí naši klienti nebo které získáme od třetích stran

O klientech a zájemcích o službu, opatrovnících popř. rodinných příslušnících, shromažďujeme informace nutné pro poskytování služeb. Patří mezi ně kontaktní údaje na osoby, se kterými zařízení komunikuje, a případně bankovní spojení za účelem plateb úhrad.

 

Práva na ochranu osobních údajů

Veškeré žádosti, které byste chtěli uplatnit ve vztahu k vašim právům na ochranu osobních

údajů, vyřizujeme vždy v souladu s platnou legislativou.

Komunikaci s vámi v této záležitosti zaznamenáváme za účelem řešení vašich požadavků:

 • Právo na vznášení námitek
 • Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na výmaz
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

V případě, že chcete uplatnit jakékoliv z těchto práv, kontaktujte odpovědnou osobu: Ing. Ivetu Blažkovou, pověřenou řízením VH, p.s.s.

 

Používání cookies

Soubory cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku vašeho počítač používané prakticky všemi webovými stránkami. Cookies slouží k zajištění vyššího komfortu užívání webových stránek.

V rámci webových stránek nesbíráme ani nezpracováváme žádná výše uvedená data.

Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, s jejichž použitím souhlasíte, případně je zakázat, provedete to v nastaveních svého prohlížeče.

 

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje získáváme na základě Vašeho osobního sdělení (např. vyplněný a zaslaný formulář žádosti nebo vyjádření lékaře z webových stránek poskytovatele). Informace nám můžete poskytnout nejen osobně, ale i např. e-mailem v rámci domény. Tyto údaje využíváme, pokud jsme kontakt obdrželi za účelem podání žádosti o využívání sociální služby. Máte právo toto potvrzení souhlasu kdykoliv odvolat.

Vaše údaje chráníme pomocí řady opatření před ztrátou, zneužitím nebo proti neoprávněnému přístupu.
top