Praxe – stáže – konzultace

Jednodenní návštěva (individuální nebo skupinová)

Bude se vám věnovat konkrétní pracovník/pracovníci, který vás seznámí s činností organizace a zodpoví vaše dotazy

Stáž

Strávíte jeden či několik dní s vybraným pracovníkem (na vybraném úseku či službě) a poznáte blíže náplň jeho práce

Souvislá či pravidelně se opakující praxe

Můžete ji využít pro přímou práci s uživateli našich služeb. V závěru s vámi vyhodnotíme vaše působení u nás a budeme se těšit na vaše reakce i nápady!

Konzultace / Sdílení praxe

V rámci spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb realizujeme sdílení dobré praxe formou jednodenních diskusních setkání skupin pracovníků či několikadenních stáží přímo v terénu (ve vybrané službě či úseku; u vybraného pracovníka). Dále nabízíme možnost bezplatných konzultací a předávání našeho know-how případným zájemcům.
top