Jak požádat o službu

Podání žádosti o poskytování sociální služby

01
Žádost o poskytování některé z našich sociálních služeb můžete podat po předchozí domluvě se sociální pracovnicí nebo i bez ní.
02
Žádost o poskytování sociální služby si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo můžete požádat sociální pracovnice o její zaslání.
03
Vyplněnou žádost o poskytování sociální služby můžete zaslat elektronicky na výše uvedené emailové adresy, poštou na adresu organizace (viz výše) k rukám sociální pracovnice nebo žádost přinést sociální pracovnici osobně.
04
Písemná žádost o sociální služby je zařazena do evidence podaných žádostí (každá sociální služba vede svou evidenci). Vedením evidence jsou pověřeny sociální pracovnice. Zájemce o službu je o zařazení jeho žádosti do evidence zájemců informován sociální pracovnicí (písemně, telefonicky, osobně), která s ním zároveň domlouvá první osobní setkání.
05
V případě, že z informací uvedených v žádosti vyplyne, že zájemce o službu nesplňuje podmínky pro zahájení poskytování sociální služby, je o tomto písemně informován sociální pracovnicí. Každá sociální služba má písemně vypracovaný postup pro jednání se zájemcem o sociální službu. Jednání se zájemcem probíhá obvykle na třech osobních schůzkách.
06
V případě, že dojde k dohodě mezi zájemcem o sociální službu a poskytovatelem služby, může dojít k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
18. 12. 2022 Postup při podání žádosti .pdf 522 kB Stáhnout
07. 06. 2024 Žádost o službu DPZP VH, p.s.s. .pdf 819 kB Stáhnout
07. 06. 2024 Žádost o službu CHB VH, p.s.s. .pdf 814 kB Stáhnout
07. 06. 2024 Žádost o službu DS VH, p.s.s. .pdf 813 kB Stáhnout
07. 06. 2024 Lékařský posudek .pdf 808 kB Stáhnout

Kontakty na sociální pracovnice

Kontaktujte některou z našich sociálních pracovnic (telefonicky, e-mailem, dopisem), která Vám zodpoví Vaše otázky, případně se můžete domluvit na osobním setkání.
Petra Živná, DiS.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Vyššího Hrádku, p.s.s
Mgr. Lucie Kolářová
Chráněné bydlení Vyššího Hrádku, p.s.s.
Mgr. Lucie Kolářová
Denní stacionář Vyššího Hádku, p.s.s.
top