Kdo jsme

Vyšší Hrádek, p.s.s.

Vyšší Hrádek, p.s.s. je příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje v současnosti pobytové sociální služby v běžných, zřizovatelem zakoupených či pronajatých, domácnostech (chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením) a dále ambulantní sociální službu denní stacionář.

Motto: „Cestu buď najdu, nebo udělám“

Poslání organizace

Posláním je ptát se, naslouchat, motivovat, měnit a zkvalitňovat. Sdílíme své zkušenosti a ukazujeme, že naše cesta je možná. Měníme zaběhnuté stereotypy nejen v poskytování sociálních služeb, ale i v pohledu veřejnosti na lidi s postižením.
 

Vize organizace

Jsme vyhledávanou organizací, u které je člověk na prvním místě. Pružně reagujeme na změny ve společnosti, potřeby místní komunity a regionu i na současné trendy v poskytování sociálních služeb a řízení organizace.

Regionální působnost

Sociální služby poskytujeme ve Středočeském kraji v městech Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, a Kostelec nad Labem.

Cíle organizace

  • Zrealizovat naplánované transformační změny
  • Nastavit a uplatnit systém praktické podpory pracovníků
  • Vytvořit systém pro efektivní využívání vícezdrojového financování
  • Vytvořit síť partnerů a spolupracujících subjektů pro podporu činnosti organizace

Principy organizace

  • Otevřenost
  • Zodpovědnost
  • Partnerství
  • Tvořivost
  • Efektivita
top